Arbeta och bo i samma rena havsluft

Ett närmare liv – på Åland

My Åland utvecklar och skapar förutsättningar för människor och företag att flytta till en bekväm, klimatsmart och nära tillvaro på Åland.

Ett direkt svar på bostadsbristen i huvudstadsregionerna och samtidigt ett sätt för storstadsmänniskan att förverkliga sin dröm om en enklare vardag. Ett grönt samhälle där du minskar ditt ekologiska fotavtryck genom ett nära liv. Nära till arbetsplats och barnomsorg. Nära till lokalproducerad mat och fritidsaktiviteter. Nära till hav och natur.

My Åland tar framtidens sätt att leva ett steg närmare.

Läs mer
5-30 minuter till allt på fasta Åland Läs mer
Räkna inte dagarna i livet. Se till att dagarna räknas istället.

Investera i ett av Europas första hållbara samhällen

My Åland köper och arrenderar mark på Åland för hållbara byggprojekt där arbete, boende och fritidsaktiviteter finns inom samma område.

Åland har idag cirka 30.000 invånare. Visionen är att fördubbla befolkningsmängden till 2050.

Här finns en väl utbyggd infrastruktur mot Sverige och Finland med både fartyg och flyg. Åland har alla förutsättningar för att bli förstad till såväl Stockholm och Uppsala som Åbo och Helsingfors.

“DRÖMMEN ÄR ETT HÖGUTVECKLAT HÅLLBART SAMHÄLLE UTAN LÅNGA AVSTÅND, TRANSPORTER OCH LUFTFÖRORENINGAR. BARA FRI TID OCH REN HAVSLUFT.”

PeO Björke, VD och projektledare – My Åland